23/08/2023
Anunţă organizarea unui concurs de ocupare a unui post vacant
Serviciul Public Grădina Zoologică, anunţă organizarea unui concurs de ocupare a unuipost vacant de:
19/07/2023
A N U N Ţ
Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu, cu sediul în Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 142, jud. Sibiu, scoate la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, 9 […]
27/04/2023
Anunt de Publicitate Servicii de paza
11/04/2023
Plan de integritate 2021-2025
08/02/2023
A N U N Ţ
Documentația de atribuire se va procura de la sediul instituţiei, în zilele lucrătoare, între orele 930-1300, contra sumei de 100 lei, începând cu data de 10.02.2023. […]
07/02/2023
A N U N Ţ
Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu, cu sediul în Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 142, jud. Sibiu, C.I.F. 17298786, concesionează, prin licitaţie publică, activitatea de închiriere […]
01/02/2023
Raport anual cu privire la respectarea normelor de conduita
27/03/2022
Declaratie
10/02/2022
A N U N Ţ
Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu, cu sediul în Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 142, jud. Sibiu, C.I.F. 17298786, închiriază prin licitaţie publică, o terasă betonată […]