27/03/2022
Declaratie
10/02/2022
A N U N Ţ
Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu, cu sediul în Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 142, jud. Sibiu, C.I.F. 17298786, închiriază prin licitaţie publică, o terasă betonată […]
29/10/2021
Anunt de licitatie – inchiriere
02/09/2021
Strategia anuala de achizitii publice – 2021
02/09/2021
Program anual achizitii publice – iunie 2021
23/05/2021
Anunt-vanzare-ambarcatiuni-2021
17/05/2021
Serviciul Public Grădina Zoologică, anunţă organizarea unui concurs de ocupare a unui post vacant de:
– muncitor calificat din cadrul compartimentului administrativ  al Serviciului Public Grădina Zoologică Sibiu, pe perioadă nedeterminată .
23/04/2021
Denumirea achizitiei : Energie electrică.
23/04/2021
Denumirea achizitiei : Gaze naturale.