Anunţă organizarea unui concurs de ocupare a unui post vacant