17/07/2024
Anunț achiziție
22/02/2024
Anunț
Serviciul Public Managementul Integrat pentru Ecosisteme Urbane, cu sediul în Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 142, jud. Sibiu, C.I.F. 17298786, închiriază prin licitaţie publică, două spații neamenajate, […]
09/10/2023
ANUNȚ DE PUBLICITATE
Servicii de proiectare pentru magazinul de suveniruri.
27/04/2023
Anunt de Publicitate Servicii de paza
10/02/2022
A N U N Ţ
Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu, cu sediul în Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 142, jud. Sibiu, C.I.F. 17298786, închiriază prin licitaţie publică, o terasă betonată […]
02/09/2021
Strategia anuala de achizitii publice – 2021
02/09/2021
Program anual achizitii publice – iunie 2021
17/05/2021
Serviciul Public Grădina Zoologică, anunţă organizarea unui concurs de ocupare a unui post vacant de:
– muncitor calificat din cadrul compartimentului administrativ  al Serviciului Public Grădina Zoologică Sibiu, pe perioadă nedeterminată .
23/04/2021
Denumirea achizitiei : Energie electrică.
Traducere »