17/05/2021
Serviciul Public Grădina Zoologică, anunţă organizarea unui concurs de ocupare a unui post vacant de:
– muncitor calificat din cadrul compartimentului administrativ  al Serviciului Public Grădina Zoologică Sibiu, pe perioadă nedeterminată .
23/04/2021
Denumirea achizitiei : Energie electrică.
23/04/2021
Denumirea achizitiei : Gaze naturale.
23/04/2021
Servicii de înlăturare a deşeurilor biologice.
23/04/2021
Servicii de colectare, transport și eliminare deșeuri spitalicești.
23/04/2021
Servicii de pază.
09/10/2020
Furnizare fân balotat, conform caiet de sarcini
18/09/2020
Întocmire Studiu de Fezabilitate, conform caiet de sarcini
02/06/2020
Peste 2020
Traducere »