17/05/2021
Serviciul Public Grădina Zoologică, anunţă organizarea unui concurs de ocupare a unui post vacant de:
– muncitor calificat din cadrul compartimentului administrativ  al Serviciului Public Grădina Zoologică Sibiu, pe perioadă nedeterminată .
23/04/2021
Denumirea achizitiei : Energie electrică.
23/04/2021
Denumirea achizitiei : Gaze naturale.
23/04/2021
Servicii de înlăturare a deşeurilor biologice.
23/04/2021
Servicii de colectare, transport și eliminare deșeuri spitalicești.
23/04/2021
Servicii de pază.
09/03/2021
Anunt de licitatie – inchiriere.2
17/02/2021
Anunt de licitatie – inchiriere
27/01/2021
Codul Etic