08/02/2023
A N U N Ţ
Documentația de atribuire se va procura de la sediul instituţiei, în zilele lucrătoare, între orele 930-1300, contra sumei de 100 lei, începând cu data de 10.02.2023. […]
07/02/2023
A N U N Ţ
Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu, cu sediul în Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 142, jud. Sibiu, C.I.F. 17298786, concesionează, prin licitaţie publică, activitatea de închiriere […]
29/10/2021
Anunt de licitatie – inchiriere